Novinky

Pravidla pro využití sportovišť v době pandemie

 

Při využití sportovišť Esmarin prosíme dodržujte následující pravidla:

  • Vstup do sportovního areálu je povolen pouze osobám bez jakýchkoliv zdravotních problémů
  • Nedoporučujeme konzumaci alkoholických nápojů během hry na sportovišti
  • Šatny a sprchy jsou uzavřeny
  • Doporučujeme přijít rovnou ve sportovním oblečení a přinést si tašku, do které si po přezutí do sportovní obuvi uložíte své boty a vezmete s sebou na sportoviště. Za boty odložené kdekoliv v areálu neručíme.
  • Sportovci, děti či doprovod jsou povinni mimo kurt/sportoviště používat roušku a za všech okolností dodržovat bezpečné rozestupy minimálně 2 metry
  • Při střídání hráčů na kurtu/sportovišti je potřeba počkat, než končící hráči kurt opustí, teprve poté mohou na kurt vstoupit hráči, kteří jdou hrát po nich (u vnitřních sportovišť také počkat na vyvětrání a desinfekci)
  • Využívejte desinfekce na ruce (před a po sportu) a na povrchy (před a po použití např. sportovního náčiní). Jsou k dispozici na sportovištích
  • Dodržujte pokyny trenérů a instruktorů, respektujte časy na větrání, desinfekci apod.