Info pro členy TKM

Členové Tenisového klubu Mníšek mají na základě dohody o spolupráci s centrem Esmarin řadu výhod, mezi které patří:

  • V letní sezóně 1x týdně pravidelná hodina tenisu s rezervací zdarma
  • V letní sezóně, neomezený počet hodin zdarma bez rezervace (když je volno) na jednom ze 6 venkovních kurtů
  • Slevy na tenis, venkovní kurty na volejbal/ nohejbal, badminton a pevnou halu po celý rok - viz ceníky centra Esmarin na léto a zimu
  • Podrobnější info o podmínkách čerpání výhod - viz níže.

 

Příspěvky na kalendářní rok jsou splatné vždy do začátku letní sezóny (polovina dubna):

 • Dospělí: 2.700,- Kč/rok
 • Děti do 18 let a ženy na mateřské dovolené: 1.200,- Kč/rok

Úhradu je možné provést na účet TKM: 2542165028/5500 nebo v hotovosti na recepci centra Esmarin.

Pokud v některém roce nechcete nebo nemůžete využívat výhod členství (hra zdarma a slevy v Esmarinu), ale přejete si zůstat členy Tenisového klubu, můžete stejným způsobem uhradit "udržovací poplatek" ve výši 500,- Kč/rok. V následujícím roce tak neriskujete, že už bude naplněna členská základna a nebudete znovu platit vstupní poplatek.

Normální členský příspěvek opravňuje, po datu zaplacení, k využití všech výhod po dobu letní a zimní sezóny, tedy vždy od cca poloviny dubna (zahájení letní sezóny) příslušného roku až do poloviny dubna (ukončení zimní sezóny) roku následujícího (pokud v době využití sportoviště není ještě členský příspěvek zaplacen, např. na začátku sezóny, platí se plné ceníkové ceny).

Podrobnější informace, stanovy a hospodářský řád Tenisového klubu Mníšek najdete na jeho webových stránkách: http://www.tenismnisek.cz/.

 

Podmínky pro uplatnění volných hodin a slev pro členy TKM

 • V letní sezóně 1x týdně pravidelná hodina tenisu s rezervací zdarma
  • Jedná se o pravidelnou hodinu 1x týdně (pokud není individuálně domluveno jinak)
  • Na tuto hodinu je udělaná rezervace a stejně, jako na ostatní hodiny, je nutné případně stornovat rezervaci 24 hodin předem
  • Příchod na hodinu je nutné hlásit v recepci
  • Hodiny se nekumulují (náhrada je možná ve stejném týdnu, kde byla pravidelná hodina)
 • V letní sezóně, neomezený počet hodin zdarma bez rezervace (když je volno) "Last minute"
  • Rezervace se dělá na recepci při příchodu (výjimečně také telefonicky), nejdříve 15 minut před začátkem hodiny. Nikdy nelze hrát bez vědomí recepce.
  • Hraje se vždy od celé hodiny (ne od půl)
 • Do rezervace (pravidelné hodiny i Last Minute) je nutné nahlásit na recepci jméno spoluhráče, pokud je to také člen TKM. Pokud je spoluhráčem host, platí hostovský poplatek 70,- Kč/ hodinu.
 • Pokud hrají čtyřhru alespoň 2 členové současně, hosté již neplatí.
 • Hostovský poplatek neplatí děti do 7 let (to platí ještě pro celou sezónu v roce, kdy dovrší 7 let)
 • Na další hodiny kromě "pravidelné hodiny" a "Last Minute" platí sleva pro členy TKM dle ceníku (180,- Kč/h)
 • Slevy na ostatní sporty (badminton, pevná hala, venkovní volejbal/nohejbal) platí, pokud je alespoň polovina hráčů na hřišti členy TKM (například 2 členové ve čtyřhře na badminton, polovina hráčů na volejbalu apod.).

 

Podmínky pro trenéry a tréninky

 • Pravidelné bloky tréninků jménem trenéra končí v 18 hodin. Po 18 hodině je cena kurtu 230,- Kč/h.
 • Žák, člen TKM, může na trénink využít svou 1 pravidelnou hodinu týdně zdarma (neplatí svůj podíl na úhradu kurtu ve skupině, kde trénuje). Ostatní žáci ve skupině svůj podíl normálně platí (i v případě, že je ve skupině 2 a více členů TKM)
 • Svojí 1 pravidelnou hodinu týdně zdarma může člen TKM využít i pro individuální trénink s trenérem, pokud je trenér také členem TKM. Jinak trenér normálně platí hostovský poplatek 70,- Kč/h.
 • Pronájem kurtů trenérům se platí předem na příslušnou sezónu. V případě včas zrušené hodiny (min. 24 hodin předem) nebo v případě, že hodinu nelze odehrát kvůli počasí, je možné čerpat náhradu v rámci stejné sezóny, za kterou je kurt uhrazen (pokud je uhrazeno do června, tak náhrada musí být vyčerpána do června).